Oplossen huisvestingsprobleem

Posted by properta on July 20, 2020

January 15, 2020 Bij de behandeling van de Huurwet Woonruimte 2018, heeft minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in De Nationale Assemblee duidelijk te kennen gegeven dat …

Procedure verkoop en koop

Posted by properta on February 16, 2019

Stap 1) De Notaris geeft opdracht aan een taxateur om de werkelijke waarde van het onroerend goed te taxeren voor belastingdoeleinden. Duur: 5 tot 7 dagen, simultaan met stap 2. …

Uitleg Klapperwaarde

Posted by properta on August 3, 2017

Wat houdt de klapperwaarde van grond in en hoe waarop moet u letten en waarvoor wordt het gebruikt? De klapper is bestemd om de waarde voor overdracht van onroerend goed …

Hoe vraagt u domeingrond aan

Posted by properta on August 3, 2017

Aanvragen domeingrond en de procedure Toewijzingsbeschikking ontvangen? Heeft u een toewijzingsbeschikking ontvangen? Bekijk hier de volgende stappen die u bij Ministerie ROGB en daarna het MI-GLIS onderneemt. Procedure aanvragen domeingrond  Het aanvragen …

Wat is de Glis Perceel ID

Posted by properta on June 29, 2017

Verlenging overgangsperiode PerceelsID Posted on 2nd mei 2017 by Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat op 27 oktober 2016 het Staatsbesluit inzake de toekenning van perceelsidentificaties (Besluit Perceelsidentificaties) is afgekondigd. …

× Hoe kunnen wij u helpen ?