Opschorten Glis Perceel ID

FavoriteLoading Favoriet

PARAMARIBO – De perceelidentificatie (perceel-ID) zal volgens Nielkamal Kalpoe, voorzitter van de Landmetersvereniging, niet opgeschort worden. Er komt wel een Staatsbesluit voor een overgangsperiode. “Wij hebben het ontwerp hiervan onder ogen gekregen”, bevestigt hij tegenover de Ware Tijd.

President Desi Bouterse zei op 30 september tijdens de jaarrede dat de regering heeft besloten om de werking van het document op te schorten tot 1 augustus 2020. Dit zou gebeuren vanwege klachten vanuit de samenleving. “Dit besluit wordt spoedig geformaliseerd”, zei het staatshoofd.

Nu dat nog niet is gedaan is er nog geen verandering gekomen in werkwijze van de landmeters met de perceel-ID. Kalpoe stelt dat de president de perceel-ID, die verankerd is in de Glis-wet, niet kan opschorten. Het is De Nationale Assemblee die de wet kan veranderen.

Op 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceel Identificaties in werking getreden. Dat besluit schrijft dwingend voor dat uitmetingskaarten van percelen die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het instituut. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten op perceelkaarten voldoen aan internationale normen en standaarden.

Indien de perceelkaart door Glis is goedgekeurd, wordt ze voorzien van een perceel-ID. “Het Staatsbesluit zegt slechts hoe de identificatie eruit moet zien. Dat alle percelen er één moeten hebben, staat in de Glis-wet”, zei Kalpoe eerder tegen de krant.

Het Management Instituut Glis maakte eerder dit jaar bekend dat bij het voorzien van uitmetingskaarten van een perceel-ID, het niet debet is aan lange wachttijden en de hoge kosten die landmeters hun cliënten in rekening brengen.

“Veel klachten hebben de grondregistratie-instelling hierover bereikt. Daarbij wordt ook nog met de vinger gewezen naar het Glis dat voor oponthoud zou zorgen en de kosten omhoog zou stuwen”, maakte Glis destijds bekend.

Kalpoe gaf aan dat de kosten afhangen van de locatie, grootte en de complexiteit van een perceel. De ingewikkeldheid van een meting en het grondrechtelijke onderzoek moeten volgens haar niet worden onderschat.

 

Bron: http://dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/11/14/perceel-id-wordt-niet-opgeschort/