Boedelkwesties

Wat is een boedel

Bij overlijden van één of meerdere eigenaren van onroerend goed en waar er niets juridisch is geregeld, wordt het bezit van de overledene(n) met meerdere erfgenamen “boedel”genoemd. Boedel is het juridische woord voor nalatenschap.Wanneer er sprake is van een boedel, dan zijn er altijd meerdere erfgenamen bij betrokken.

Plan van aanpak bij het oplossen van een boedel/nalatenschap

  • Het eerste dat u moet doen is een hypotheekuittreksel opvragen bij het Hypotheekkantoor, met dit hypotheekuittreksel krijgt u inzage in de ten name stelling van het onroerend goed

Benodigde stukken om het proces in gang te zetten;

  • Overlijdensakte van de overledene(n)
  • Familie(trouw)boekje van de overledene(n)
  • Kopie paspoort van alle erfgenamen en uittreksels uit het bevolkingsregister

Wanneer al deze stukken verzameld zijn wordt er bij de Burgerlijke Stand in Suriname een Stamboom aangevraagd. Het kan enkele maanden duren voordat de stamboom is vervaardigd. Dit heeft te maken met het onderzoek welke door de Burgerlijke Stand verricht moet worden. Wanneer de stamboom is vervaardigd, wordt deze aan de notaris welke u heeft uitgekozen voorgelegd. Vervolgens stuurt de notaris de stamboom ter inzage naar de Procureur Generaal bij het parket om na te gaan of er geen (eerdere) testamenten zijn uitgebracht door de erflaters.

Als dit niet het geval is, worden de bevindingen van de procureur-generaal schriftelijk aan de notaris kenbaar gemaakt en de notaris kan met een gerust hart de Verklaring van erfrecht opstellen, met alle wettelijke erfgenamen erin vermeld.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat door de notaris wordt uitgegeven en betrekking heeft op het verkrijgen van inzicht in een boedel(nalatenschap). In de verklaring van Erfrecht staan alle namen van de wettelijke erfgenamen van de overledenen die recht hebben op de nalatenschap.

Enkele voorbeelden van complexe boedelkwesties in Suriname 

  • Erfgenamen die reeds overleden zijn waarvan de kinderen niets te maken willen hebben met de nalatenschap waar hun ouders deel van uitmaken.
  • Erfgenamen die door schijnhuwelijken getrouwd zijn geweest ter verkrijging van een bepaalde nationaliteit en weer opnieuw zijn hertrouwd.
  • erfgenamen die gescheiden zijn en in onmin leven met hun gewezen partner.

Het afhandelen van een boedel kan minimaal 3 maanden duren afhankelijk van de complexiteit van het geheel.

Wij van OSO NANGA DARJI BEËDIGD MAKELAARS EN TAXATEURS willen u hierin begeleiden om het tot een goed einde te brengen. U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar +597 470277 of +597-8581695

 

 

× Hoe kunnen wij u helpen ?