Disclaimer

De website van Oso Nanga Djari en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde website url’s zijn eigendom van Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Hoewel Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Oso Nanga Djari worden onderhouden wordt afgewezen.
Oso Nanga Djari makelaars en taxateurs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

× Hoe kunnen wij u helpen ?