Procedure verkoop en koop

FavoriteLoading Favoriet

Stap 1) De Notaris geeft opdracht aan een taxateur om de werkelijke waarde van het onroerend goed te taxeren voor belastingdoeleinden.
Duur: 5 tot 7 dagen, simultaan met stap 2.
Kosten: 0.2% van getaxeerde waarde

Stap 2) De Notaris doet onderzoek bij het MI-GLIS over de huidige eigenaar, beslagen en overige beperkingen op het onroerend goed.
Duur: 1 werkdag, simultaan met stap 1.
Kosten: SRD25

Stap 3) Het taxatierapport wordt door de notaris aan de Bewaarder aangeboden voor verificatie en goedkeuring.
Duur: 1 tot 2 werkdagen
Kosten: geen

Stap 4) Partijen komen overeen bij de notaris, en tekenen de akte conform de wet, alwaar ook de betaling plaatsvindt. Naast de kosten voor het onroerend goed, worden ook de tarieven voor het MI-GLIS en de notaris betaald. De notaris maakt het tarief van het MI-GLIS over bij het aanbieden van de getekende aktes.
Duur: 1 dag
Kosten: 7% van de koopsom en de kale grondwaarde (zegelrechten belasting) + maximaal 3% van de koopsom (notariskosten) + 0.5% (kosten MI-GLIS).

Stap 5) Het MI-GLIS ontvangt getekende aktes en onderliggende stukken, hetgeen dezelfde dag in het dagregister opgenomen wordt.
Duur: 1 dag
Kosten: zie stap 4)

Stap 6) MI-GLIS legt een afgewerkte transport akte klaar voor de notaris om opgehaald te worden.
Duur: 9 dagen*
Kosten: zie stap 4)

Bron waar deze informatie vandaan is gehaald;
https://miglis.sr/procedure-verkoop-en-koop/

× Hoe kunnen wij u helpen ?