Directie voering

U woont in het buitenland en bent op zoek naar een betrouwbare partner die u kan vertegenwoordigen tijdens de bouw van uw droomhuis. Wij kunnen de directie voering voor u laten verzorgen door een van onze partners met ervaring in en buiten Suriname.

Wat is directie voering?

De directievoerder houdt toezicht op de voortgang van de bouw tijdens uw afwezigheid. Hij zorgt voor het naleven van afspraken die u heeft vastgelegd in een contract met de architect, aannemer en overige partijen die betrokken zijn bij de bouwopdracht. De financiën worden gemanaged en ook eventuele veranderingen worden in overleg doorgevoerd.

Waarvoor een directievoerder aanstellen?

Bouwen is een proces met vele disciplines. Als u als opdrachtgever in het buitenland woont of niet over voldoende kennis bezit om een bouwproces te sturen of het ontbreekt u gewoon aan tijd om voldoende aandacht te geven aan het bouwproces, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een directievoerder. Het is noodzakelijk dat er openheid en vertrouwen is tussen de opdrachtgever en de directievoerder, immers de opdrachtgever delegeert een groot gedeelte van de verantwoording en beslissingsbevoegdheid aan de directievoerder.

Mogelijke taken voor de bouwdirectie in de voorfase kunnen zijn:

 • Begeleiding en advies bij ontwerp en materiaalkeuze
 • Begeleiding en advies bij bepalen van het bouwbudget
 • Objectieve adviesfunctie, naast ontwerper en constructeur.
 • Ondersteuning bij eventuele aanbesteding
 • Advies bij contractvorming en aanstelling van de aannemers

Taken van directievoerder tijdens de bouwfase zijn:

 • Begeleiding bij de uitvoering van het bouwproject
 • Controle voortgang van de werkzaamheden
 • Dagelijkse coördinatie op de plaats waar de bouwactiviteiten plaats vinden
 • Voorzitten van de bouwvergaderingen en verslaglegging
 • Budget bewaking
 • Assistentie bij oplevering en garanties in de gaten houden

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op en bel +597-8581695

Oso Nanga Djari NV
Dr.Sophie Redmondstraat 134, Paramaribo
Telefoon:858-1695

× Hoe kunnen wij u helpen ?