Oplossen huisvestingsprobleem

FavoriteLoading Favoriet

January 15, 2020

Bij de behandeling van de Huurwet Woonruimte 2018, heeft minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in De Nationale Assemblee duidelijk te kennen gegeven dat hij voorstander is van structurele maatregelen om het huisvestingsprobleem op te lossen. De minister heeft ook enkele voorstellen gedaan die lage inkomensgroepen moeten helpen, de huurprijs van een woning te kunnen betalen of zelf een woning te bouwen of kopen. De wet stelt de rechten en plichten van huurders en verhuurders vast. Misiekaba gaf aan dat het ministerie verantwoordelijk is voor acht zaken, waaronder de bevordering van huisvesting en het beheer en toewijzing van volkswoningen. Echter benadrukte hij evenals de initiatiefneemster Jennifer Geerlings-Simons dat het huisvestingsvraagstuk een onderdeel kan zijn van armoede, maar dat er met de maatregelen getroffen in het kader van huisvesting, armoede niet perse bestreden kan worden. Hierdoor wordt het huisvestingsprobleem van lagere inkomensgroepen met een bepaald inkomen, niet met de wet opgelost. Misiekaba is daarom voorstander dat de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) als woningbouwcorporatie voort bestaat.
“De stichting zal geprivatiseerd worden, om samen met andere woningbouwcorporaties onder gelijke condities woningbouwprojecten tot stand te kunnen brengen”. Dit traject van transformatie is volgens de bewindsman reeds ingezet.
Over het vaststellen van huurprijzen zegt de minister, dat het om een specialistische aangelegenheid gaat. Hij gaf als voorbeeld aan dat in 2017 de SVS, Tjon A Hung consulting en de gerechtstaxateur Hiwat gevraagd heeft, om de huurtarieven van de op dat moment nieuwe appartementencomplex op Hanna’s Lust, vast te stellen. De huurprijs zou volgens de deskundigen tussen SRD 1061 en SRD 1552 moeten bedragen om het geïnvesteerd bedrag terug te kunnen verdienen om zo weer nieuwe woonruimten te kunnen bouwen. “Uiteindelijk heeft de politiek beslist dat het maximaal bedrag dat betaald wordt voor een van de units SRD 650 bedraagt, omdat niet alle huurders in staat waren het aanbevolen bedrag te betalen”, zei Misiekaba.
Hij erkent dat niet van ondernemers die appartementen ter verhuur bouwen, verwacht kan worden, dat zij het tegen een sociale c.q. te lage prijs verhuren. “Ze hebben geld geleend bij de bank dat met rente moet worden terugbetaald. De overheid moet zorgen voor sociale huisvesting. Ondernemers moeten gefaciliteerd worden als wij willen dat zij de mensen tegemoet komen”, zei Misiekaba. De regering zou volgens hem dan bouwsubsidie moeten geven. Hij stelde ook voor dat subjectsubsidie in de vorm van fiscale voordelen aan de ondernemers gegeven kan worden. Er moet volgens de bewindsman een huisvestingsautoriteit zijn die boven alle woningbouwcorporaties staat. “De autoriteit zal niet het beleid maken, maar moet erop toezien dat het beleid van het ministerie goed wordt uitgevoerd”, aldus Misiekaba.

Bron:https://dagbladdewest.com/2020/01/15/structurele-maatregelen-voor-oplossing-huisvestingsprobleem/

× Hoe kunnen wij u helpen ?