Boedelkwesties

Wat is een boedel

Bij overlijden van de eigenaren of eigenaar van een onroerend goed, wordt het bezit van de overledenen met meerdere erfgenamen “boedel”genoemd.
Boedel is het juridische woord voor nalatenschap.
Wanneer er sprake is van boedel, dan zijn er altijd meerdere erfgenamen bij betrokken

Wanneer weet u of u in een boedel bent betrokken?

Uw ouders hadden meerdere kinderen en onroerend goed op hun naam staan en zijn beiden overleden en hebben geen testament gemaakt en niets juridisch geregeld, d.w.z. dat het achtergelaten onroerend goed een boedel is geworden.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat door de notaris wordt uitgegeven en betrekking heeft op het verkrijgen van inzicht in een boedel/nalatenschap waar meerdere personen bij betrokken zijn.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

U heeft een verklaring van erfrecht nodig wanneer één of meerdere eigenaren van een stuk onroerend goed is overleden. Als u behoort tot één van de erkende kinderen dan maakt u er wellicht aanspraak op de erfenis.

Procedure bij boedels met meerdere erfgenamen

U gaat samen tot een overeenstemming moeten komen om bijvoorbeeld te verkopen of om het gezamenlijk te gaan beheren. Wat u zeker niet moet doen als het om een woning of gebouw gaat, is om zonder toestemming van de overige erfgenamen verbeteringen of veranderingen aanbrengen de woning of het gebouw. Het komt wel ten voordele van de boedel, maar zonder toestemming van de overige erfgenamen, kunt niet eisen dat zij moeten mee betalen in de kosten. Wanneer u toestemming heeft om verbeteringen aan te brengen is het raadzaam om dit altijd schriftelijk vast te leggen.

Plan van aanpak bij het oplossen van een boedel/nalatenschap

  • Het eerste dat u moet is een hypotheekuittreksel opvragen bij het Hypotheekkantoor, met dit hypotheekuittreksel krijgt u inzage in de ten name stelling van het onroerend goed

Het proces

Benodigde stukken om het proces in gang te zetten;

  • Overlijdensakte
  • Kopie paspoort van alle erfgenamen en uittreksels uit het bevolkingsregister
  • (familieboekje)

Wanneer al deze stukken verzameld zijn wordt er bij de Burgerlijke Stand in Suriname een Stamboom aangevraagd. Het kan enkele maanden duren voordat de stamboom is vervaardigd. Dit heeft te maken met het onderzoek welke door de Burgerlijke Stand verricht moet worden. Wanneer de stamboom is vervaardigd, wordt deze aan de notaris welke u heeft uitgekozen voorgelegd. Vervolgens stuurt de notaris de stamboom ter inzage naar de Procureur Generaal bij het parket, om na te gaan of er geen (eerdere) testamenten zijn uitgebracht door de erflaters.

Als dit niet het geval is, worden de bevindingen van de procureur-generaal schriftelijk aan de notaris kenbaar gemaakt en de notaris kan met een gerust hart de Verklaring van erfrecht opstellen, met alle wettelijke erfgenamen in vermeld.

In de verklaring van Erfrecht staan alle namen van de wettelijke erfgenamen van de overledene die recht hebben op de nalatenschap. Als u het bezit wilt verkopen of in de familie wilt houden is een keuze die u gezamenlijk moet maken.

Bij verkoop moet er altijd eerst een taxatierapport vervaardigd worden. Dit geeft een indicatie van wat uw bezit waard is. Let wel, een taxatierapport is een indicatie. U bent vrij dit zelf te beoordelen en uw eigen prijs vast te stellen naar alle billijkheid.

Het afhandelen van een boedel kan minimaal 3 maanden duren afhankelijk van de complexiteit van het geheel.

Voorbeelden complexe boedelkwesties in Suriname

  • Erfgenamen die reeds overleden zijn waarvan de kinderen niets te maken willen hebben met de nalatenschap waar hun ouders deel van uitmaken.
  •  schijnhuwelijken Erfgenamen die getrouwd zijn geweest ter verkrijging van een bepaalde nationaliteit en weer opnieuw zijn hertrouwd.
  • situaties waar erfgenamen die gescheiden zijn in onmin leven met hun gewezen partner.
  • En zo zijn er nog meer situaties die de verdeling van een boedel complex maken

Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van complexe boedelverdelingen.
Vraag naar de voorwaarden door te bellen naar tel.: +597-8581695

 

 

× Hoe kunnen wij u helpen ?