Visie

Visie

Oso Nanga DjariMakelaars en Taxateurs met ervaring in vastgoed in Suriname streeft ernaar om tegemoet te komen aan de behoefte die er bestaat op het gebied van sociale huisvesting zodat wij daar op innovatieve en coöperatieve wijze invulling aan kunnen geven. Dit willen wij verwezenlijken door investeerders en projectontwikkelaars te interesseren, woningbouwprojecten op te zetten met als doel te voorzien in de behoefte die er bestaat voor betaalbare koop- en huurwoningen.

.

× Hoe kunnen wij u helpen ?