Wat is de Glis Perceel ID

Posted by properta on June 29, 2017

Verlenging overgangsperiode PerceelsID Posted on 2nd mei 2017 by Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat op 27 oktober 2016 het Staatsbesluit inzake de toekenning van perceelsidentificaties (Besluit Perceelsidentificaties) is afgekondigd. …